Bảng Giá

Bảng giá: Tin đăng, Xem tin chính chủ, Môi giới tiêu biểu, Banner, Đăng dự án, Bài viết PR,...

1. Bảng giá tin đăng và xem tin chính chủ

* Bảng giá có thể cập nhật mà không báo trước. Khi đăng tin VIP quý khách vui lòng xem qua tổng chi phí cho tin đăng.

- Tin thường: Chữ thường, màu xanh, gọi điện thông báo cho sanbatdongsanthainguyen.com và chờ duyệt trong 24h, chỉ duyệt tin chính chủ.

- Tin Vip 1: Chữ hoa, MÀU VÀNG, nằm trên tin thường, đăng ngay không chờ duyệt.

- Tin Vip 2: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 1, đăng ngay không chờ duyệt.

- Tin Vip 3: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 2, đăng ngay không chờ duyệt.

- Tin Vip 4: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 3, đăng ngay không chờ duyệt.

- Tin Vip 5: Chữ hoa, MÀU ĐỎ, nằm trên tin Vip 4, đăng ngay không chờ duyệt.

*Xem tin chính chủ duy nhất có tại sanbatdongsanthainguyen.com , sau khi đăng nhập Quý khách thực hiện như sau:

2. Bảng giá Banner

 

3. Bảng giá dịch vụ khác