Các điểm giao dịch ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phong thủy trong trang trí nhà cửa, muốn tránh hao tài tốn của cần tránh điều này

Phong thủy trong trang trí nhà cửa, muốn tránh hao tài tốn của cần tránh điều này

Phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, công việc cũng như tài lộc của gia chủ. Vì vậy, có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhiều khi gia chủ không để ý nhưng có thể làm tiêu tán tài lộc của chủ nhà.